Menu

MDCG 2021-26 Q&A herverpakken en heretiketteren

De in dit document behandelde vragen zijn bedoeld als leidraad voor marktdeelnemers die een van de in artikel 16, lid 2, onder a) en b), van de verordeningen genoemde activiteiten uitvoeren met betrekking tot het opnieuw etiketteren en verpakken van hulpmiddelen Artikel 16 van Regulation (EU) 2017/745 en Regulation (EU) 2017/746.

Je vindt de link naar het document MDCG 2021-26 hier.