Menu

Privacy beleid AVG

 Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Zoals u van ons gewend bent blijven wij zorgvuldig omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens en willen u hierover graag transparant informeren. We hebben onze privacy statements in overeenstemming gebracht met de nieuwe AVG wetgeving.
 
Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie met ons te delen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Udo Consultancy is ervan overtuigd dat de privacy van gedeelde informatie via deze website van essentieel belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet AVG hieraan stelt. 
 
TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites kunnen onze websites in de nabije toekomst automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer monitoren. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie kan worden gebruikt voor het beheer van de websites en systeembeheerder, en om de websites en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
 
Udo Consultancy kan gebruikmaken van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookie beleid.
 
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website.
 
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om u te benaderen omtrent uw vraagt op ons contactformulier.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende persoonsgegevens als u gebruik maakt van ons contact formulier:
  • Naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • Aanvullende informatie die u verstrekt via het opmerkingen veld op het contact formulier.
Udo Consultancy legt geen bijzondere persoonsgegevens (bijv. gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag).
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Udo Consultancy heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
U hebt ook recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon.
 
Klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u na overleg en contact met Udo Consultancy niet tevreden bent met de uitkomst, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder.
 
Adresgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden). Udo Consultancy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:
  • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
  • een zakelijke relatie te onderhouden
  • een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
  • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
 
UW RECHTEN
Inzage en/of wijzigen gegevens
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 
 
BEVEILIGING
Udo Consultancy doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Udo Consultancy met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Udo Consultancy, dan kunt u dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info @ udo-consultancy.nl. 
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info @ udo-consultancy.nl. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.
 
WIJZIGINGEN
Udo Consultancy kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op onze website.
 
Udo Consultancy
Barneveld
The Netherlands