ISO 9001 managementsystemen

In hoofdlijnen eist de ISO 9001 norm dat: 
 
Het werk plant dat gedaan moet worden. 
Dit betekent dat u weet wat u kunt leveren, wat uw klanten willen en dat u de middelen (mensen, machines, tijd) heeft om dit uit te voeren.
 
De productie van producten en het leveren van diensten beheerst.
Dit houdt in dat u voorziet in de juiste productie omgeving, productiemiddelen, werkwijzen, testmethoden, etc.
 
De manier waarop uw producten/diensten tot stand komen bewaakt. 
Dit betekent dat u de effectiviteit van uw activiteiten beoordeeld.
 
Acties neemt om verkeerde producten te beheersen en problemen op te lossen:
Dit omvat acties die u neemt naar aanleiding van klachten van klanten en afkeur tijdens keuringen. Hoe legt u deze gegevens vast en wat doet u eraan het probleem te verhelpen?
 
Acties onderneemt om problemen te voorkomen 
Dit omvat zaken als risico inventarisaties op diverse gebieden en bijvoorbeeld FMEA voor product ontwikkeling.
 
Op onze site geven we een korte omschrijving van de verschillende diensten die wij kunnen leveren op het gebied van kwaliteitsmanagement.