Stappenplan opzetten kwaliteitsmanagementsysteem

Er zijn een aantal zaken die u moet doen voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem:
 
  1. Maak een kwaliteitshandboek waarin u iedere paragraaf van de ISO 9001 norm beschrijft (een korte toelichting op de norm paragrafen vindt u elders op deze site). In het kwaliteitshandboek staan verwijzingen naar de procedures waarin de eisen van de normparagrafen verder zijn uitgewerkt. In het kwaliteitshandboek beschrijft u het kwaliteitsbeleid en meetbare doelstellingen.
  2. Maak uw procedures en werkinstructies. Hierin beschrijft u hoe de verschillende activiteiten binnen uw organisatie worden beheerst. Let erop dat u deze activiteiten niet te gedetailleerd opschrijft. Als de activiteiten door goed opgeleide medewerkers worden uitgevoerd, kunnen de procedures en werkinstructies minder details bevatten.
  3. Train uw management/leidinggevenden zodat ze weten wat ze moeten doen en wat de norm van hen vraagt. Zorg ervoor dat registraties van trainingen worden bijgehouden zodat u aan kunt tonen dat men voldoende getraind is.
  4. Voer audits uit op uw kwaliteitsmanagementsysteem. Zorg ervoor dat de auditor hiervoor opgeleid is. U kunt hiervoor ook gebruik maken van externe auditors.
  5. Controleer uw werk, registreer uw fouten, zoek mogelijkheden om uw processen te verbeteren. Hiervoor heeft u een systeem nodig voor het opsporen en vastleggen van problemen. Verzamel gegevens, analyseer de gegevens en voer maatregelen door om deze fouten in de toekomst te voorkomen.
  6. De directie moet de processen in uw organisatie beoordelen en de nodige mensen en middelen ter beschikking stellen om fouten te herstellen en te voorkomen om zodoende het product of de dienst te verbeteren.
Als u hulp of ondersteuning nodig hebt bij het invoeren van één of meerdere van deze stappen, neemt u dan contact met mij op.