Structuur ISO9001:2008

ISO 9001:2008 is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk is onderverdeeld in een aantal paragrafen en subparagrafen.
 
 4 - Kwaliteitsmanagementsysteem
Uw kwaliteitsmanagementsysteem moet een aantal elementen bevatten. Deze pagina beschrijft de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitshandboek, het beheer van documentatie en registraties, enz.
Vermeldt in uw kwaliteitshandboek (4.2.2) als u een paragraaf uit hoofdstuk 7 uitsluit als deze niet kunnen worden toegepast, voorzien van een toelichting voor uitsluiting. 
 
5 - Directieverantwoordelijkheid
De directie moet een actief aandeel leveren in het ontwikkelen en invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem. De norm stelt een aantal zaken die van de directie vereist worden.
 
6- Management van middelen
U moet voldoende middelen beschikbaar stellen zodat het kwaliteitsmanagementsysteem kan functioneren. Dit omvat werkomgeving, mensen, opleiding, middelen, enz.
 
7 – Realiseren van het product
U moet de processen van offerte, order ontvangst, ontwikkeling, assemblage tot aflevering aan de klant en nazorg beheersen.
 
8 – Meting, analyse en verbetering
U moet er zeker van zijn dat wat u aan de klant levert goed is. De metingen die u hiervoor verricht moeten gebruikt worden om uw kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren. U moet mogelijke fouten proberen te voorkomen en opgetreden fouten oplossen en analyseren om herhaling ervan te voorkomen.