Implementatie ISO 9001

Udo Consultancy kan u begeleiden bij het hele implementatietraject van nulmeting tot implementatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Het primaire doel van een kwaliteitsmanagementsysteem is dat een organisatie gestructureerd gaat nadenken over welke processen zich afspelen en hoe deze verbeterd kunnen worden.

Udo Consultancy kan hierbij helpen door:
  1. het uitvoeren van een nulmeting.
  2. het opstellen van een implementatieplan.
  3. het begeleiden bij de uitvoering van het implementatieplan.
  4. het begeleiden tijdens certificering.
  5. het maken van afspraken over nazorg activiteiten.