Introductie Richtlijn medische hulpmiddelen (MDD93/42/EC)

De richtlijn medische hulpmiddelen komt voort uit de Europese regelgeving en is in 1993 ingevoerd. De richtlijn geeft aan welke stappen gezet moeten worden om een medisch hulpmiddel op de Europese markt te mogen brengen. Dat een product aan de richtlijn voldoet is uiteindelijk aan de verpakking te zien waarop een CE merk is aangebracht, al dan niet voorzien van een nummer.
 
De richtlijn bestaat uit een aantal artikelen en een serie bijlagen. De volledige tekst kunt u hier als pdf bestand downloaden (Nederlandstalig of Engelstalig).
 
De hoofdpunten uit de MDD zijn:
Onderwerp
Beschreven in de MDD
Veiligheid
Bijlage 1, Artikel 3
Definitie van een medisch hulpmiddel         
Artikel 1 (beoogd gebruik)
Hulpstuk
Artikel 1
Verantwoordelijke personen
Artikel 14
Classificatie
Bijlage IX, Artikel 9
Conformiteitsbeoordeling
Artikel 11, Bijlage II-VII
Etikettering
Bijlage 1, Artikel 13
Informatie over incidenten
Bijlage II, Artikel 10
Klinisch onderzoek
Bijlage X, Artikel 15
CE-merk
Bijlage XII
Ontwerp Dossier
Bijlage II