Nazorg

Gecertificeerd en nu ….is het de kunst om uw organisatie te blijven verbeteren. Dit is een taak van de directie van uw organisatie. Maar er is geen enkel bezwaar om hierin assistentie van buitenaf in te schakelen. Redenen hiervoor kunnen zijn:
 
  1. Het gebrek aan capaciteit om deze werkzaamheden voor te bereiden, uit te voeren, en te rapporteren.
  2. Het gebrek aan opgeleide en onafhankelijke interne auditors, twee duidelijke eisen die vanuit de ISO-normen worden gesteld.
  3. Behoefte om een externe deskundige uw processen kritisch te laten doorlopen. "Zijn er verbeteringen mogelijk?", "Waarom loopt een procedure op één afdeling wel en op een andere niet?", "Kan het efficiënter?" zijn vragen waar u door een objectieve interne audit antwoord op krijgt.
Ik neem voor u graag de zorg uit handen voor deze routinematigheden. U kunt denken aan het:
 
  1. plannen, uitvoeren en rapporteren van interne audits
  2. organiseren van een jaarlijkse management review
  3. opvolgen van verbeterrapporten van in- en externe audits
  4. verzorgen van een helpdesk voor al uw vragen op het gebied van kwaliteitszorg
Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden voor u op een rijtje te zetten.