Training Vigilantie

Omschrijving:
In deze training leert u in hoofdlijnen aan welke eisen een vigilantie systeem voor medische hulpmiddelen moet voldoen.
Leerdoel:
Na de training bent u in staat te beoordelen wat er binnen uw organisatie moet gebeuren om een vigilantie systeem op te zetten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor kwaliteits functionarissen
Inhoud:
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
- wat zegt de MEDDEV 2.12-1 over vigilantie
- definities
- rapportage verplichtingen
- taken nationale overheden
 -taken notified bodies
Duur:
0,5 dag
Plaats:
in-company
Aanvang:
afhankelijk van het aantal deelnemers
Deelnemers:
maximaal 8