Training basiskennis MDD (93/42/EC)

Omschrijving:
In deze training leert u in hoofdlijnen welke eisen de richtlijn medische hulpmiddelen stelt aan uw kwaliteitsmanagementsysteem en uw producten.
Leerdoel:
Na de training bent u in staat te beoordelen wat er binnen uw organisatie moet gebeuren om aan de eisen van de MDD te voldoen.
Doelgroep:
De training is bedoeld voor kwaliteits functionarissen
Inhoud:
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
- structuur en opbouw van de EU regelgeving;
- historie EU regelgeving;
- plaats van de MDD binnen de medische industrie;
- enkele begrippen;
- hoofdlijnen artikelen en bijlagen van de MDD;
Duur:
1 dag
Plaats:
in-company
Aanvang:
afhankelijk van het aantal deelnemers
Deelnemers:
maximaal 8