Training basiskennis ISO 9001

Omschrijving:
In deze training leert u wat de ISO 9001 norm (Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen) voor uw organisatie betekent. De workshop bestaat uit een theoretisch een praktisch deel.
Leerdoel:
Na de training kent u de basis gedachte van ISO 9001 en hebt u handvatten om een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie op te zetten.
Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor functionarissen die een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem in gaan voeren.
Inhoud:
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
- Wat zijn de eisen van de norm
- Praktijk casus waarin alle informatie samenkomt
Duur:
1 dag
Plaats:
in-company
Aanvang:
afhankelijk van het aantal deelnemers
Deelnemers:
maximaal 8